Läs mer om våra|Trap- & Skeetbanor

Vi har sex banor för Nordisk trap samt tre banor för Nationell skeet och Olympisk skeet. Samtliga banor är försedda med akustik, vi har även trådlös akustik att tillgå om så önskas. Vid alla våra banor finns även tillgång till gratis WiFi.

Vi håller regelbundet introduktionsdagar där vi går igenom hur alla banor fungerar, håll utkik efter dessa dagar på hemsidan under nyheter eller på vår Facebooksida.