Karlstads Jaktskytteklubb Sportingbana

Styrelsen har den 24 april 2014 beslutat att anlägga en Sportingbana 
bestående av elva kastare (åtta lerduva, tre ZZ/HELICE) 

För att använda sportingbanan erläggs en engångsavgift på 1 000 kr och från och med 2015 utgår även en extra årsavgift på 500 kr för den som använder sportingbanan


Det går alldeles utmärkt att vara medlem i andra klubbar samtidigt som man är med i KJSK.

Kastarbanor_w

Klicka på bilden för att göra den större.