Inskjutningsbana

Vår inskjutningsbana är 80 meter lång. Vi har nyligen bytt tak på den och planer finns att inom kort byta ut skjutbänkarna samt förse den med skjutplatser på 40, 60 och 80 meter. Detta arbete beräknas vara klart vid årsskiftet 2013/2014. Banan skall även få belysning vid målplatsen för att kunna fungera tillfredsställande den mörka tiden på året.