Information

Nyckelhantering
Vid årsmötet 2017 beslutades det att föreningen inte längre kan återbetala det som medlemmar lagt ut på att få en elektronisk nyckel. Systemet med depositioner följde med från tidigare vanliga nycklar men när det gäller de elektroniska så har de som återlämnats varit i sådant skick att de inte kunnat återanvändas, de ”begagnade” som lämnats ut har strulat, nya medlemmar har velat ha en ny nyckel oavsett, garantitiderna på två år har börjat löpa ut, nycklar har förstörts pga oaktsamhet när medlem själv försökt byta batteri och reklamerat till klubben, och så vidare.

Allt detta sammantaget har gett att depositionssystemet inte fungerar. De som har återlämnat nycklar innan årsmötet kommer att få sina depositioner åter. Utbetalningar kommer att äntligen påbörjas under kommande vecka. De som har kvar nycklar och önskar utträda ur klubben kan fortfarande själv sälja eller överlåta sin nyckel till annan medlem. Nyckeln programmeras då om för den nya innehavaren. Garantitiden för en ny nyckel är nu tre år. Tillverkaren står för de två första åren och klubben för det tredje enligt årsmötesbeslut. Kostnaden för en ny nyckel är nu 500 kr vilket är i princip självkostnadspriset.

Bandag
Bandagarna för 2017 har lagts in i kalendern. 10 juni och 17 september. En inventering av underhållsbehoven kommer att ske under maj varefter lämpliga arbetsuppgifter kommer att meddelas.

Ny webbsida
Den nya hemsidan är under bearbetning och förväntas kunna lanseras inom en snar framtid. Tanken är att det ska bli enklare att finna relevant information och enklare att överskåda. Prenumeration på kalendern till den egna kalendern är också en funktion vi hoppas kunna implementera.

Swish
Klubben har nu Swish för betalning. Annonsering om detta sker i klubbstugan. Även betalning för lerduvor kommer att kunna ske genom Swish. Mer information om detta kommer att komma från lerduvesektionen.

Älgmärkesskjutning
Schema och anmälningar som skjutledare för älgmärkesskjutningar är under bearbetning. Mer information kommer här också inom en snar framtid. Klubben söker även personer för olika roller som Banchef, Vice Banchef, och skjutledare. Vid intresse mejla postmaster@kjsk.se

Personer sökes till introduktion
Klubben söker även personer som vid något tillfälle eller ett par tillfällen under året kan ta emot och välkomna nya medlemmar genom att visa dem hur anläggningen fungerar. I dagsläget är det bara två personer som gör detta och söktrycket till klubben är stort. Det behövs hjälp och avlastning i denna viktiga funktion. Meddela intresse till postmaster@kjsk.se