Föreningen

Karlstads JSK – Skyttesport

Bildad:1939-01-01
Föreningsnummer:16744-38
Adress:
Postadress:
E-post:postmaster@kjsk.se
Webbsida:www.kjsk.se
Organisationsnummer:873200-5783
Föreningens webbsidor:www.kjsk.se

 

Styrelsen

Ordförande:Rickard Faivre076-102 80 99rickard@kjsk.se
Vice Ordförande:Fredrik Broström
Kassör 1:Rickard Faivrerickard@kjsk.se
Ledamöter:Christer Nedermanchrister@kjsk.se
Suppleanter:1:a Linda Karlssonlinda@kjsk.se
2:a Niclas Jacobssonniclas@kjsk.se
3:e Håkan Gustafsson

 

Positioner inom KJSK

Banchef:Vakant
Vice banchef:Vakant
Säkerhetsansvarig:Rickard Faivre076-102 80 99rickard@kjsk.se
Inköp av ammunition och duvor:Karl- Johan Nordqvist070-300 76 87karl-johan.nordqvist@kjsk.se
Banansvarig och tävlingar inom Skeet:Sektion Lerduva
Banansvarig och tävlingar inom Trap:Sektion Lerduva
Resultatansvarig för tävlingar:Sektionsansvar
Banansvarig för Älg och Inskjutning:Sektion Kula
Banansvarig Viltmål:Sektion Kula
Bokning av logi:Christer Nedermanchrister@kjsk.se
Bokning av bana:Christer Nedermanchrister@kjsk.se
Medlemsregister:Vakant
Nycklar:Vakant
Klubbhus, inre skötsel:Gustav Carlandergustav@kjsk.se
Klubbhus, yttre skötsel:Gustav Carlandergustav@kjsk.se
Jägarexamen:Rickard Faivre076-102 80 99rickard@kjsk.se
Aktivitetsskytte:Vakant
Sponsorer och Priser:Sektionsansvar
Webb- och postmaster:Vakant
Funktionärer:Sektionsansvar
Vägar och parkering:Vakant
Kök:Sektionsansvar
Myndighetskontakter:Rickard Faivre076-102 80 99rickard@kjsk.se
Skyttesportförbundet:Sektionsansvar
Föreningsintyg och licenser:Rickard Faivre076-102 80 99rickard@kjsk.se
Kontakt med skolor och föreningar:Gustav Carlandergustav@kjsk.se