Boka rum och banor

KONTAKT RUMSBOKNING/FÖRFRÅGNINGAR: Christer@kjsk.se

Nya rutiner vid rumsbokningar från och med den 1 augusti 2011
När man vill boka ett eller flera rum mailar man till ansvarig för rummen. Följande ska framgå av bokningen:
• Namn på kontaktperson
• telefonnummer
• ankomstdag och avresedag
• önskemål om antal rum
• mail, om det inte är samma person som bokar
• om man önskar att någon tar emot vid ankomst ska man även uppge cirkatid för ankomst
När man sedan får bekräftelse på att det finns lediga rum ska avgiften för rummen/rummet sättas in på klubbens konto senast en vecka före ankomst (om inget annat är avtalat med styrelsen).
Vid avresa ska rummen och de utrymmen man använt städas. OM detta inte sker kommer en städavgift att debiteras.

Inbetalning av avgifter kan göras på BG 166-1511. Var noga med att märka betalningen med namn och vad det gäller!
Vid betalning utomlands: IBAN nr SE23 9500 0099 6034 0264 8145, BIC code NDEASESS

KONTAKT RUMSBOKNING/FÖRFRÅGNINGAR: Christer@kjsk.se