Bli medlem

För att ansöka om medlemskap i Karlstads Jaktskytteklubb fyller man i formuläret på startsidan eller via post:

Karlstads Jaktskytteklubb
Herrgårdsgatan 6A
652 24 Karlstad

Gällande avgifter för 2015 är följande:

• Senior o Dam 1000 kr
(Totalt 400:- av detta kan återfås vid närvaro på exempelvis städdagen eller som skjutledare,
där du får tillbaka 200:- per tillfälle)

• Pensionär 700 kr
(Totalt 400:- av detta kan återfås vid närvaro på exempelvis städdagen eller som skjutledare,
där du får tillbaka 400:- för ett tillfälle)

• Junior 300 kr

Nyckeldepositionen är 600 kr (300kr om man har giltig nyckel sedan tidigare) Medlem har tillträde till banorna dagligen mellan 07.00 – 21.00 utom Långfredag, Påskdag och Juldag eller då tävling eller träning före tävling pågår. Tävlingar och bokningar framgår av hemsidan och kalendern.

Medlemskapet blir giltigt först efter det att styrelsen godtagit den sökande som medlem, och erforderliga avgifter erlagts.

Det är medlems skyldighet att delta i underhåll och reparationer av banan som utlyses av styrelsen. Även förberedelser inför, under och efter tävlingar.

Vi behöver ha ditt namn, adress och fullständiga personnummer för att registrera dig i vårt medlemsregister.